دوره ی آموزشی "آشنایی"

این دوره به صورت مجازی برگزار شده است.

ورود به دوره آموزشی "آشنایی":

ثبت نام در دوره آموزشی "آشنایی":

شرکت برای ثبت‌نام‌ کنندگان در فراخوان من در جامعه رایگان است.

ثبت نام در دوره آموزشی "آشنایی":

شرکت برای ثبت‌نام‌ کنندگان در فراخوان من در جامعه رایگان است.

مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا

مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا

مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا

برای دریافت پیوند بازنشانی رمز عبور، نام کاربری یا پست الکترونیک خود را وارد کنید: