چرخه حیات نوآوری اجتماعی

در سراسر جهان، میلیون ها کارآفرین اجتماعی وجود دارند که با نوآوری های اجتماعی بالقوه شناخته می شوند.
نگاهی دقیق به موانع اصلی پیشروی نوآوران اجتماعی و مهارتهای رهبری لازم نقش مهمی در غلبه بر موانع ارتقای حوزه نوآوری اجتماعی دارد.
هدف این مقاله آن است که از طریق کاوش دقیق چرخ هی حیات نوآوری اجتماعی، ایفای چنین نقشی را پیشنهاد کند.
در این پژوهش، ابتدا با روش تحلیل مضمون و پس از مرور ادبیات پژوهش، مدل چهار مرحله ای چرخه حیات نوآوری اجتماعی رصد شد. سپس جهت تکمیل، تعدیل و آزمون نتایج، از تکنیک دلفی مثلثی فازی استفاده شده که در نهایت، از مجموع گزاره ها، پنج مرحله شناسایی مشکل، مدل کسب وکار، تغییر مقیاس عمودی و متداول سازی و متغیر همه جانبه مهارتهای رهبری مورد تأیید نهایی قرار گرفت. سپس با توجه به ادبیات پژوهش، شبکه مضامین و آراء خبرگان، عوامل و مدل تشریح و پیشنهادهایی ارائه شده است.

ضمیمه‌

دیدگاه‌

0 0 آرا
Article Rating
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
دیدن همه نظرات
0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx