رویدادها

ثبت‌نام اردوی آشنایی با نوآوری اجتماعی

دفتر حمایت از جامعه نخبگانی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با همکاری مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا برگزار می‌کند:

تور نوآوری اجتماعی؛ آشنایی با مراکز فعال اجتماعی با رویکرد نوآوری اجتماعی و نمونه‌های موفق در ایران

ویژه اعضای جامعه نخبگانی

این اردوی آموزشی روز پنجشنبه مورخ 13 بهمن‌ماه ساعت 6 صبح از قم به مقصد تهران برگزار خواهد شد و یک روز کامل را در بر می‌گیرد.

ظرفیت اردو محدود بوده و در مرحله اول تنها 12 نفر اول حضور پیدا خواهند کرد.
هزینه ثبت‌نام 100 هزار تومان درنظر گرفته شده که در پایان سفر به حاضرین عودت داده خواهد شد.

لطفاً در صورت اطمینان از امکان شرکت در این برنامه، نسبت به ثبت‌نام اقدام فرمائید.

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG