رویدادها

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خدمات مبتدا

خدمات

محیط کار

ارائه فضــــای کـــــــار اشتــــراکـــی،

کار جمعی و دفاتر کار اختصاصی

آموزش

دوره های دانش و مهارت کاربردی

و آمـوزش‌ هــای مبتنـی بر چــالـــش

حمایت های مالی

تامیــن هزینه پیاده سازی ایده

در دو سطح "شـروع" و "استقرار"

مشاوره و راهبریِ

مــشـــــــاوره و راهــبــــــــــــــــــــــــــری

عمومی و تخصصیِ سیـرِ رشـد

مبتدا

شبکه سازی

تســهیــــــل ِ پیــــوسـتـــن

به توانایی های دیگران

اتصال به میدان اقدام

بـــرقـــــــراری ارتبــــــاط هدفـمـنــــد بـا

صاحبان تقاضا، ذی‌نفعان، هم‌ماموریت‌ها

تیم سازی

تسهیــــلِ یافتــن همــراه و همکــار

دسترسی به مخازن ِ منابع انسانی

فرایند خدمت

به مبتـــدا بپیوندید...

به مبتدا بپیوندید

تماس با ما

تمامی حقوق برای خانه-مدرسه مبتدا محفوظ است

تمامی حقوق برای خانه-مدرسه مبتدا محفوظ است

تماس با ما

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم