رویدادها

تیم‌ها

پادکست‌های متمرکز بر موضوعات جمعیتی و موضوعات هویت فرهنگی بانوان

مطالعات رسانه و سیاست‌گذاری رسانه‌ای مبتنی بر توصیه‌های دینی

پلتفرم تسهیل و مدیریت خدمات مقصد دانشجویان غیرایرانی در ایران

الگوسازی ارتقای فرهنگی پایدار در روستاهای مناطق محروم

ترویج مفاهیم بنیادین اعتقادی در قالب کتاب قصه و اسباب بازی برای کودکان

آموزش و ترویج معنای صحیح زندگی برای کودکان در قالب‌های متناسب‌سازی شده

دین، نوآوری و اقتصاد؛ نوآوری، ابزاری برای تحقق آموزه‌های اجتماعی و اقتصادی دین

ترویج انصاف و ارتباطات منصفانه بر پایه طراحی پلتفرم کسب‌وکارهای منصفانه

پایگاهی برای آشنایی همگانی با جامعه و فرهنگ ملل مسلمان

بازی برای همه؛ یادگیری دوست داشتنی مفاهیم درسی

انتقال مفاهیم تربیتی و آموزشی از طریق صنعت پوشاک و محصولات مرتبط

ساده‌سازی و ترویج مفاهیم فلسفی در قالب بازی‌های رومیزی

نخبه‌گزینی، نخبه‌پروری و هدایت تحصیلی منطبق بر استعداد

مهارت‌سنجی، مهارت‌افزایی و بکارگیری مهارت در نقش‌های متناسب

پلتفرم جلب مشارکت در فرایند تولید محتوای تربیتی

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم