رویدادها

میز بانوان

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

میزی برای بانوان؛ چه آن‌ها که آغاز کرده و در مسیرند، چه آن‌ها که نقشه به دست در انتظار راهبر‌ اند و چه آن‌ها که ایده‌ای دارند و طرحی قابل اجرا. میزی برای تمام بانوانی که در هوای نوآوری و کنشگری نفس می‌کشند و علاقمندند تا جهان‌های خود و دیگران را آبادتر و گسترده‌تر ببینند و دست به کار می‌شوند. این میز مسئولیت شناسایی، آشنایی، جذب، مشاوره، راهبری، هم‌افزایی و زمینه‌سازی برای رشد و پایداری افراد و تیم‌های نوآور، فعال و کنشگر از بانوان را برعهده دارد.

مأموریت میز بانوان:
1. تربیت نیروهای نوآور و خلاق در حوزه‌ی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛
2. آموزش و راهبری محتوایی ایده‌های مرتبط با مسائل جامعه‌ی زنان و یا ایده‌هایی با مخاطب اختصاصی بانوان.
3. حمایت مادی و معنوی برای پیاده‌سازی ایده‌های دارای شرایط تا رسیدن به ثبات و محصول؛
4. معرفی افراد، گروه‌ها و مراکز نوآور و هم‌چنین فعالان باتجربه(شکست و پیروزی)؛
5. همکاری و همبستگی با مراکز و گروه‌های نوآوری بانوان؛
6. به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های جامعه‌ی بانوان در حوزه‌ی نوآوری فرهنگی و اجتماعی؛

پنجره

میز بانوان

طرح پنجره

دعوتید به یک دوره‌ خودآموزی
با یاری یاران مهربان
در‌ طرح«پنجره»
طرحی برای باهم‌خوانی، گفت‌وگو و رشد

ادامه مطلب »

ارمغان

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم