رویدادها

ماموریت‌ها

همراهی برای حل دین‌پایه مسائل اجتماعی

مسئله ها و چالش های اجتماعیِ ریز و درشت و در انتظار پاسخ، می توانند فرصت‌ها و یا تهدیدهایی برای کارآمدی دین در جامعه پردازی محسوب شوند.
فرصت‌اند اگر پاسخ‌هایشان خطِ ارتباطی با معارف دینی داشته باشد
و تهدید‌اند اگر دین -علی رغم ادعا در برنامه داشتن برای اجتماعیات- در برابرِ آنها ساکت و بی‌پاسخ به نظر برسد.
مبتدا به صاحبان پاسخ‌های کاربردی و نو پیرامون مسائل و چالش های اجتماعی، این فرصت را می دهد که «فرصت» باشند!
و در طول مسیر نقش‌آفرینی، آنها را حمایت و همراهی می‌کند…

توانمندسازی مستعدین کنشگری اجتماعی

 مبتدا این فضا را برای استعدادهای کشنگری اجتماعی فراهم می‌کند که:

  • پاسخ را پرورش دهند 
  • برایش همراه و همکار بیابند
  • خودشان را به دانش و مهارت های مرتبط مجهز کنند
  • هزینه های اجرا و بازخورد پاسخ را تأمین کنند
  • از راهنما و راهبر بهره ببرند
  • پاسخ های نوآورانه را در قالب محصول و یا خدمت منتشر کنند
  • در شبکه ای از توانایی های هم افزا یا پاسخ دهنده های دیگر، قرار بگیرند 

 و در نهایت به ذی نفعان، صاحبان مسئله، هم مأموریت ها و همسوها، متصل شوند. 

ترویج گفتمان نوآوری و اصلاح اجتماعی

مبتدا دعوت کننده است! دعوت نهادها و آحاد دین‌باور برای توجه متفاوت به “جامعه‌پردازی” و حل چالش‌هایی که پیرامون‌شان در جامعه حضور دارند و هر روز نوبه‌نو می‌شوند.

انتخاب مبتدا برای پاسخ به این تقاضاها، از لحاظ روش “نوآوری و اصلاح اجتماعی بر پایه ظرفیت‌های دین” و از حیث مخاطب، “مستعدین کنشگری اجتماعی” است و از طریق گفتمان‌سازی این انتخاب، به توسعه ظرفیت‌های میدانی و انگیزش مخاطبین خود مبادرت می‌کند.

خانه مصلحان مسلمان

|

تور تعالی

|

|

|

|

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم