رویدادها

دسته‌بندی: ویدیوها

نوآوری اجتماعی، یه برنامه، یه محصول یا یه نقش‌آفرینی خلاقانه و مردمیه که مدل یا عملکرد یه سیستم معین مثل خدمات عمومی یا آموزشی رو طوری تحت تأثیر قرار میده که آسیب‌پذیری مردم و محیط پیرامون عمیقاً کاهش پیدا کنه. یکی از نتایج مثبت نوآوری اجتماعی اینه که خیلی از افراد جامعه برای حل مشکلات جامعه، انعطاف بیشتری نشون میدن و مشارکت و توانایی خودشون رو برای مقابله با چالش‌های آینده افزایش میدن.

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG