رویدادها

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار، مجموعه ای از عملیات است که با هدف دستیابی به اطلاعاتی شفاف برای تصمیم‌گیری بهتر پیرامون طراحی و اجرای ایده صورت می‌گیرد. این تحقیقات لزوماً با هدف سنجش و تنظیم ساختار سود و درآمد در یک ایده انجام نمی‌شود و در موارد زیادی هدف از آن تنظیم سازوکار خودپایداری یک ایده فرهنگی نیز می‌تواند باشد. به هرحال چه شما به دنبال سامان دادن یک کسب‌وکار باشید و چه یک ایده فرهنگی غیرانتفاعی را دنبال کنید، به این تحقیقات برای تعیین چرخه پایداری مالی نیاز پیدا خواهید کرد.

پیشنهاد مبتدا برای آشنایی با این عنوان، سیر آموزشی زیر است:

ابتدا ویدیوی آموزشی “تحقیقات بازار” را از مسئول رسانه در مبتدا دریافت کنید.

در گام بعدی، مقالات زیر را به ترتیب مطالعه کنید:

  1. مقاله “راهنمای کامل تحقیقات بازار
  2. مقاله “آشنایی با نحوه انجام تحقیقات بازار
  3. مقاله “سوالات رایج در پرسشنامه تحقیقات بازار
0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم