رویدادها

مدل درآمدی در کسب‌وکار

فعالیت‌های اجتماعی انتفاعی یا غیرانتفاعی برای استمرار و خودپایداری مالی نیازمند طراحی یک مدل درآمد هستند که جریان نقدینگی بر اساس آن قابل مدیریت باشد.

طراحی مدل درآمدی مهمترین راه‌کار تحقق این دغدغه مهم است و به دلیل اهمیت آن، محتوای آموزشی نسبتاً غنی برای آن در دسترس است.

برای آموزش این محور، مبتدا ویدیوی تفصیلی و تخصصی آموزش طراحی مدل درآمدی را پیشنهاد می‌کند.

این ویدیو را از بخش رسانه مبتدا دریافت و مشاهده کنید.

منبع تکمیلی: مقاله تعریف مدل درآمدی در متمم

 

همچنین برای بررسی همه‌جانبه ابعاد کسب‌وکاری فعالیت‌های اجتماعی، لازم است بوم مدل کسب‌وکار نیز تعریف و تکمیل شود.

این بوم با نگاه کسب‌وکاری به بخش‌های مختلف یه فعالیت اجتماعی نگریسته و برنامه مدیران در قبال آنها را مشخص می کند. برای آشنایی بیشتر با این بوم، مقاله زیر را مطالعه کنید:

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم