رویدادها

معرفی کتاب “طراحی خدمت”- ظرافت‌های ارائه خدمت به عنوان ارزش پیشنهادی یک کسب‌وکار

کتاب طراحی خدمت؛ از بینش تا کاربرد نوشتهٔ اندی پولاین و لاورانس لوولی و بن ریزن است.

درباره کتاب طراحی خدمت

از سال‌ها قبل با شروع نقد ارزش‌های جامعه و اقتصاد صنعتی پایه‌های دوران گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فراصنعتی گذاشته شد که در این رویکرد جدید، خدمت از سالها قبل نقشی کلیدی در کسب‌وکارها پیدا کرده است؛ تا جایی که برخی خدمت را اصل و اساس اقتصاد، رقابت و بازار قرار می‌دهند و آن را اینگونه تعریف کند: خدمت، به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیت‌ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری است. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ماهیت بیشتر کسب‌وکارهای فرهنگی بر پایه ارائه خدمت طراحی شده است.

همه اینها ما را به اهمیت خدمت در عصر حاضر رهنمون می‌کند و بر این اساس روش‌ها، رویکردها و ابزارهای متفاوتی را برای طراحی آن و لزوم رویکردی نوین و علمی به طراحی خدمت با مرکز توجه قرار داد مخاطبان خدمت را طلب می‌کند. کتاب طراحی خدمت کتابی تخصصی و کارآمد برای آشنایی با نحوهٔ طراحی خدمت است. در این کتاب ترجمهٔ واژگان تخصصی براساس کاربرد آن در عرف متخصصان این حوزه در ایران مد نظر قرار گرفته و در همه جا سعی شده تا با پانوشت واژهٔ اصلی به مخاطب در شناسایی آسان و اعمال سلیقه در خصوص مفاهیم مذکور کمک شود.

 

این کتاب برای مطالعه در کتابخانه مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا و همچنین در بسترهای مجازی عرضه کتاب در دسترس قرار دارد.

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم