آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند

امام خمینی در بخشی از پیام خود به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه اینچنین می نویسند: آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه‌هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی […]

اسلام وارد در متن زندگی را معرفی کنیم

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان در سال 93 دعوت به اسلام را یکی از وظایف روحانیت دانستند و فرمودند: اسلامِ واردِ در متن زندگی را معرّفی کنیم؛ اسلامِ رحمت به ضعفا؛ اسلامِ جهاد و مبارزه‌ی با مستکبران به نظر من این یک وظیفه‌ای است که به‌عهده‌ی همه است؛ دستگاه‌های تبلیغاتی ما، دستگاه‌های […]