تشریح جزئیات فراخوان «من در جامعه»

فراخوان «من در جامعه» از مجموعه فراخوان‌های مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتداست که این بار از سوی میز خدمات اجتماعی و ویژه‌ بانوان حوزوی و دانشگاهی برگزار شده است. فهیمه نیکزاد دبیر فراخوان «من در جامعه» به جزئیات این فراخوان پرداخته است که متن آن به این شرح است: ۱. درباره چگونگی برگزاری فراخوان ملی من […]