عالمی می خواهیم که درد و نیاز این قرن را احساس کند

شهید مطهری در کتاب بررسی اجمالی نهضت های اسلامی صد ساله اخیر، ص 74 می گوید: انصاری ها، شیخ‏ بهائی‏ها، محقق حلی‏ ها و علامه حلی‏ ها احتیاج داریم، اما خواجه نصیرالدین قرن‏ چهاردهم نه خواجه نصیرالدین قرن هفتم، بوعلی قرن چهاردهم نه بوعلی قرن‏ چهارم، شیخ انصاری قرن چهاردهم نه شیخ انصاری قرن سیزدهم. […]