رویدادها

معرفی

بامک

ترویج مفاهیم بنیادین اعتقادی در قالب کتاب قصه و اسباب بازی برای کودکان

تاریخ تشکیل: 1397

ورود به مبتدا: بهار 1401

اعضای تیم:

حمیدرضا اشترانی / خانم روشن ضمیر / خانم اشترانی

داستان:

خدمت /

محصول

مجموعه کتاب قصه "مورا جان"

صفحه بازی قصه "مورا جان"

فعالیت

مهم‌ترین فعالیت‌ها

طراحی فرایند تبدیل محتوای پیچیده عقیدتی به کتاب قصه
طراحی بوم روایت محتوای عقیدتی برای کودک
دست‌نامه‌های ساده‌سازی مفاهیم دینی برای کودک

اطلاعات تماس

ورود به سایت

سطح تعامل مبتدا

فضای استقرار
مشاوره تخصصی پیشبین مالی
تأمین هزینه دست‌یابی به نمونه اولیه
تأمین هزینه پیاده‌سازی ایده
ارتباطات سازمانی و نهادی
تیم‌سازی
اتصال به میدان اقدام و تقاضا

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم