رویدادها

معرفی

بازی تدریس

بازی برای همه؛ یادگیری دوست داشتنی مفاهیم درسی

تاریخ تشکیل: 1398

ورود به مبتدا: آبان 1401

اعضای تیم:

خانم اسفندیاری

داستان:

خدمت /

محصول

سامانه خدمات بازی‌وارسازی تدریس

فعالیت

مهم‌ترین فعالیت‌ها

طراحی بازی‌های متناسب با تدریس درس عربی شناسایی و معرفی ابزارهای مناسب بازی تدریس

اطلاعات تماس

تلفن: ۰۹۹۳۶۵۴۱۲۶۵

سطح تعامل مبتدا

مشاوره تخصصی پیشبینی مالی
معرفی به سرمایه‌گذار
تأمین هزینه دست‌یابی به نمونه اولیه

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم