رویدادها

معرفی

مؤسسه «وصف طوبی»

تبیین تعاملی توصیه‌های کاربردی دینی به دغدغه‌های نوجوان و جوان

تاریخ تشکیل: زمستان 1401

ورود به مبتدا: زمستان 1401

اعضای تیم:

جواد حاج حسینی / علی قرائتی / محسن محمدی / میرزا محمد شیریزدانی
عبدالله فرزین / حسین ربانی / محمد پادارلو

داستان:

از سال 1380 با گروه‌های متفاوتی در رستای طراحی و اجرای پروژه ها به روش «مدیریت سیستماتیک فرهنگی» داشتم. گروه‌هایی تشیکل دادیم؛ پروژه‌هایی را اجرا کردیم. آخرین پروژه «حامی» است که در حال اجراست و گروه حامی به تازگی در زمستان 1401 تشکیل شده است.

خدمت /

محصول

شبکه ملی تعاملی حامی

طرح اردو جهادی خودکفا

فرایند سیستمی فرهنگ‌سازی

فعالیت

مهم‌ترین فعالیت‌ها

طراحی فرایند «فرهنگسازی» (ارتباط حدود 90 فرایند در جهت موج سازی فرهنگی) hami.vasfetoba.com/products ، طراحی مدل «اردوهای جهادی خودکفا» hami.vasfetoba.com/products ، طراحی سامانه پژوهش مطابق با استاندارهای جهانی به انگلیسی vasfetoba.com، طراحی و اجرای طرح حامی hami.vasfetoba.com، اینفوگرافی «ایران قرن 21»

سطح تعامل مبتدا

فضای استقرار
هزینه‌های دست‌یابی به نمونه اولیه
تأمین سرمایه پیاده‌سازی ایده

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم