رویدادها

معرفی

کاشفان کوچک

آموزش و ترویج معنای صحیح زندگی برای کودکان در قالب‌های متناسب‌سازی شده

تاریخ تشکیل: 1400

ورود به مبتدا: بهار 1401

اعضای تیم:

خانم عبداللهی / خانم رئیسی

داستان:

خدمت /

محصول

فعالیت

مهم‌ترین فعالیت‌ها

برگزاری دوره‌های آموزشی معنای زندگی برای خردسالان
تدوین محتوای آموزشی قابل توسعه در موضوع «معنای زندگی»

اطلاعات تماس

ورود به سایت

سطح تعامل مبتدا

مشاوره‌های تخصصی پالایش ایده
مشاوره‌های تخصصی پیش‌بینی مالی

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم