رویدادها

معرفی

رزقی‌نو

مهارت‌سنجی، مهارت‌افزایی و بکارگیری مهارت در نقش‌های متناسب

تاریخ تشکیل: بهار 1399

ورود به مبتدا: پائیز 1399

اعضای تیم:

علی علوی‌تبار / محمد صداقت /

داستان:

خدمت /

محصول

سامانه نقش‌یابی رزقی‌نو

دوره‌های آموزشی مهارت‌افزایی

فعالیت

مهم‌ترین فعالیت‌ها

دوره‌های آموزشی تربیت مربی
دوره‌های آموزشی مهارت افزایی فن رثا، سنگ‌های تزئینی و...
اتصال بیش از 50 طلبه به بستر نقش‌آفرینی پایدار

اطلاعات تماس

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۶۷۳۳۹

سطح تعامل مبتدا

فضای استقرار
هزینه دستیابی به نمونه اولیه
تأمین سرمایه اولیه پیاده سازی ایده
تیم‌سازی
ارتباطات سازمانی و نهادی

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم