رویدادها

معرفی

مدرسه شهید سلیمانی

تاریخ تشکیل: 1399

ورود به مبتدا: بهار 1401

اعضای تیم:

داستان:

خدمت /

محصول

مدرسه شهید سلیمانی

فعالیت

مهم‌ترین فعالیت‌ها

دریافت مجوز تأسیس مدرسه از وزارت آموزش و پرورش
کادرسازی و آموزش نیرو
طراحی نظام‌واره تعامل فرهنگی آموزشی در مناطق محروم

اطلاعات تماس

ورود به سایت

سطح تعامل مبتدا

فضای استقرار
مشاوره تخصصی پالایش ایده
اتصال به میدان اقدام و صاحبان تقاضا

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم