رویدادها

طراحی تفاهم‌نامه سهامداری

در بیشتر تیم‌های نوآور نیاز است تا قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای میان اعضا و بنیان‌گذاران تنظیم و امضاء شود که بر اساس آن تعاملات و مالکیت‌ها و حقوق و تعهدات اعضاء بوضوح تبیین شده باشد. این تفاهم‌نامه‌ها عموماً به shareholder یا تفاهم‌نامه سهامداری معروف هستند.

برای آشنایی با تنظیم چنین تفاهم‌نامه‌هایی می توانید از ویدئوی زیر استفاده کنید. این ویدئو از طریق بخش رسانه مبتدا قابل دسترسی است:

0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم