آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند

امام خمینی در بخشی از پیام خود به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه اینچنین می نویسند: آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه‌هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی […]

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، صد به یک است

امام خمینی (ره) در کتاب ولایت‌فقیه صفحه 11 می فرماید: نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همۀ احکام اسلام را در بر دارد، سه ـ چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به […]