عالمی می خواهیم که درد و نیاز این قرن را احساس کند

شهید مطهری در کتاب بررسی اجمالی نهضت های اسلامی صد ساله اخیر، ص 74 می گوید: انصاری ها، شیخ‏ بهائی‏ها، محقق حلی‏ ها و علامه حلی‏ ها احتیاج داریم، اما خواجه نصیرالدین قرن‏ چهاردهم نه خواجه نصیرالدین قرن هفتم، بوعلی قرن چهاردهم نه بوعلی قرن‏ چهارم، شیخ انصاری قرن چهاردهم نه شیخ انصاری قرن سیزدهم. […]

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، صد به یک است

امام خمینی (ره) در کتاب ولایت‌فقیه صفحه 11 می فرماید: نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همۀ احکام اسلام را در بر دارد، سه ـ چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به […]

گزارش راهبردی نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران 1399

این گزارش، از مجموعه بررسی های تحلیلی گروه راهبردی میراث است که به ارائه گزارشی راهبردی از نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران در سال 1399 و مسائل نه گانه بررسی شده می پردازد. این گزارش در اسفند 99 از سوی گروه مذکور در دسترس عموم قرار داده شده است.

گزارش علمی نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران 1399

این گزارش، از مجموعه بررسی های تحلیلی گروه راهبردی میراث است که به ارائه پشتوانه علمی نقشه مسائل اجتماعی-فرهنگی شیعیان ایران در سال 1399 می پردازد و در طی مصاحبه با 60 تن از صاحبنظران و فعالان اجتماعی و فرهنگی، پیمایش نخبگان و مرور آثار پژوهشی ایشان شکل گرفته است.