رویدادها

برچسب: میز بانوان

«من مانا» پذیرای مهمانان ارجمند، خانم‌ها سبا نمکی با ایده «مادرانه»، پگاه بهروزی با ایده «مادران شریف ایران زمین»، محدثه معصومی با ایده «قدم قدم با فرشته»، فهیمه روح الهی با ایده « احیای نسل مهدوی» و محبوبه سعیدی با ایده «فرزندان غدیر» بود. گفت‌وگوی این بخش بر دو محور مسئله‌شناسی و ایده‌پردازی شکل گرفت.

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG