رویدادها

امروزه مفهوم سرمایه ی اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیرهی پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدّد توسعه در جامعه مورد توجّه بسیاری از سیاست گذاران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است.
تحقیق حاضر با درک این مسأله و با هدف مطالعه رابطه ی مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایهی اجتماعی در میان شهروندان، با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعهی آماری تحقیق همه افراد سنین میان 1 تا 15 سال شهر شیراز 0 نفره با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و به طور تصادفی بوده اند که نمونه ای 4 انتخاب شده است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میان شرکت در اجتماعات دینی و ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی همچون انسجام اجتماعی، اعتماد درون گروهی و اعتماد نهادی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد که در این میان بیشترین همبستگی با اعتماد نهادی بوده است؛ این بدان معناست که با افزایش مشارکت افراد در اجتماعات دینی، سرمایهی اجتماعی آنان نیز افزایش می یابد. البتّه در این تحقیق رابطهی معناداری میان مشارکت در اجتماعات دینی و مشارکت اجتماعی مشاهده نشده است.
بنابراین پیشنهاد می شود محقّقان در تحقیقات آتی، به تحلیل محتوای پیام هایی که در اجتماعات دینی ارائه می شود و می تواند بر ابعاد مختلف سرمایهی اجتماعی اثرگذار باشد، نیز توجّه کنند.

ضمیمه‌‌

دیدگاه‌

0 0 آرا
Article Rating
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
دیدن همه نظرات
0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دوره‌های آموزشی برگزار شده در مبتدا یا متناسب با نوآوری و کنشگری اجتماعی

محتواهایی که برای کنشگران اجتماعی و مصلحان نوآور، الهام‌بخش و انگیزه‌سازند

دست‌مایه‌های نوآوری

فایل‌ها و نمونه‌های مورد نیاز برای سامان بخشیدن به فرایند نوآوری و کسب‌وکار

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، شما به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید. همینجا ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا آماده هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG

وظایفی که مبتدا در مسیر مردمی‌سازی پیشرفت ایران به عهده دارد

کارهایی که مبتدا برای همراهی نوآوران در مسیر نوآوری انجام می‌دهد

کارهایی که تا الان برای تحقق اهداف و مأموریت‌هایمان انجام داده‌ایم