نمونه بوم های تکمیل شده

  در مرحله سوم ثبت نام، شما باید یک بوم ناب از ایده خود مبتنی بر آموزش های آقای اوهانجانیانس طراحی کرده و ارسال کنید. برای آشنایی بیشتر، نمونه هایی از این بوم در اختیار شما قرار گرفته است.