رویدادها

برچسب: ویدیو آموزشی

با ارائه آقای مهدی شیرغلامی؛ ️تحلیلگر کسب و کار در استارتاپ باسلام
کارگاه ضرورت شناخت مخاطب در فرآیند توسعه تیم و ایده توسط مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا با ارائه آقای مجید قبادی در بوت‌کمپ «هم‌راه» برگزار شد.
کارگاه تأثیرگذاری اجتماعی و مهارت حلّ مسأله، توسط مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا با ارائه آقای حامد آقاجانی در بوت‌کمپ «هم‌راه» (مرحله دوم فراخوان به اتفاق) برگزار شد.

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG