رویدادها

از منظر فلسفه سیاسى، یکى از کارکردهاى اساسى هر حکومتى ایجاد رفاه و تأمین اجتماعى است. تکافل و تأمین اجتماعى در یک تعریف عبارت است از: رفع فقر، کم کردن فاصله بین افراد ثروتمند و فقیر، ایجاد امنیت روانى، حمایت از مردم به هنگام خطر و بروز مشکل، درمان بیمارى‌ها و امورى نظیر آن.
از سوى دیگر، باید دانست که افراد جامعه نسبت به هم چه مسئولیتى دارند؟ آیا همه آن کارکردها ناظر به وظایف دولت و حاکمیت است? مسئولیت افراد برخوردار در این زمینه چیست؟ و یا راهکارهاى رفع فقر و نابرابرى در اسلام چیست؟
سؤالاتى از این دست، از جمله سؤال‌هاى اساسى این حوزه علمى است که باید بدان‌ها پاسخ داد.

ضمیمه‌

دیدگاه‌

0 0 آرا
Article Rating
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
دیدن همه نظرات
0
دوست داریم نظرتان را بدانیمx

آموزش

دست‌مایه‌های نوآوری

اگر صاحب ایده یا ظرفیت ایده پردازی هستید، به تلاش برای  حل مسائل و چالش های اجتماعی، دعوت شدید.  ایده‌تون رو ثبت کنید!

فضای گفتگو

مهم نیست عضو مبتدا باشید یا نه! برای آشنایی با دیگران، یاد دادن و یاد گرفتن، ارائه ایده، گفتگو و کار فردی و جمعی، مبتدا میزبان شماست…

برای بهینه شدن تلاش ها و پیش بردن بهتر ایده‌هایتان، مبتدا مهیای هم‌فکری و مشاوره عمومی است. درخواست خود را ثبت کنید!

www.MOBTADA.ORG