نسبت خود دیگری در گفتمان دعای شیعی؛ پیوند الاهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا

یک کارشناس مالیاتی گفت: اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر این، زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبه عایدی را ایجاد خواهد کرد که کارآیی این پایه مالیاتی را با چالش مواجه می‌کند.

مسئولیت پذیری اجتماعی در دعای مکارم الاخلاق

جهان بينى دينى، انسان دين مدار را انسانى مسئول مى داند كه با همت عقل و عنصر اراده و اختيار از ي ك سو و چارچو بهای دينى و وحيانى از سوی ديگر بايد دست به انتخاب صحيح بزند و در هر حال، در برابر انتخاب خود پاسخگوست. تأكيد فراوان متون دينى و روايات معصومين […]

امت واحده؛ الگوی الهیات اجتماعی اسلامی در اندیشه و آثار موسی صدر

سید موسی صدر يكی از بارزترين انديشمندان و مصلحان مسلمان معاصر است كه با رويكرد الهياتی خود مسائل و معضلات اجتماعی را شناسايی كرده و در پی حل آن برآمده است. حضور اين انديشمند به طور هم زمان در دو حوزه نظر و عمل ، ضرورت بررسی و مطالعه آثار و انديشه و نحوه عمل […]